שירות של הכנת תיק שטח כמתחייב בהוראות רשות הכבאות, הוראה 503, בהתאמה למאפייני המתקן/ מפעל.
מכין התיק בעל ניסיון וידע מתאים, שירות מהיר מקצועי ומותאם לצרכים.

הכנת תיק שטח