שירות של ממונה בטיחות במפעל במשרה חלקית/מלאה, בהתאם לדרישות החוק ואישור מפקח עבודה אזורי.
ממונה בעל הכשרה, כשירות, ידע, ניסיון ומקצועיות.
השירות כולל: הדרכות בטיחות שנתיות, הכשרות עבודה בגובה, רענון מלגזנים, כתיבת נהלי בטיחות, כתיבת תוכנית לניהול הבטיחות, ביצוע ועדות בטיחות, ביצוע סקרי מפגעים ועוד.

שירותי ממונה בטיחות