שירות של קצין בטיחות בתעבורה במשרה חלקית, בהתאם לדרישות החוק ואישור משרד התחבורה.
קצין בטיחות בתעבורה בעל הסמכה מטעם משרד התחבורה, מקצועי, בעל ניסיון וידע.
השירות כולל: ניהול תיקי נהגים וכלי רכב, טיפול בדוחות, תחקירי תאונות, ניהול אחזקת כלי הרכב, בחינה וקליטת נהגים חדשים בחברה, הדרכת בטיחות שנתית לכלל נהגי החברה ועוד. 

שירותי קצין בטיחות בתעבורה