מנהל חברה/ מעביד מחויב לבצע הדרכות בטיחות לעובדיו בהתאם לסיכונים אליהם העובדים חשופים. אם העובדים נוהגים ברכבי החברה, הם חייבים לעבור הדרכת בטיחות בדרכים לפחות אחת לשנה ורצוי אחת לחצי שנה לפני החלפת עונות חורף/ קיץ.

חוקים רלוונטיים:

חוקים שהצגתי בדף "הדרכות מחייבות על פי החוק".

תקנות תעבורה חלק י'- תקנה 585 (5) מחייבת את קצין הבטיחות בתעבורה או מי מטעמו לקיים פעולות חינוך, הדרכה והסברה בנוגע לנהיגה נכונה, דיני תעבורה, בטיחות בדרכים ועוד.

נהלי משרד התחבורה גף קציני בטיחות- פרק ב' - ההדרכה מחייבת את כל הנוהגים ברכבי החברה ותתבצע ביוזמתו של קצין הבטיחות בתיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.

הרצאות בטיחות בדרכים